AKTU.cz

AKTU.cz je servis pro zpravodajské redakce mediálních domů, či televizí nebo internetových a tištěných periodik. Monitorujeme aktuální události, z kterých poskytujeme našim klientům video, audio a foto. To následně v řádu minut od příjezdu posíláme našim klientům, kteří mají možnost náš materiál okamžitě zpracovat nebo rovnou v hrubém střihu „pověsit“ na web a zařadit do vysílaní. Ve výjmečných připadech zpracováváme kompletní zpravodajský příspěvěk do zpravodajství, včetně dabingu střihu.

V současné době se snažíme spustit možné streamovaní z místa události, kdy klientům pošleme jen stream, který si oni můžou zpracovat dále a zařadit do svých článků včetně možnosti, „obalit“ si tento stream vlastní reklamou.